bơm chìm speroni SXG1200-1400
Đăng ngày 03-12-2013 Lúc 11:22'- 1589 Lượt xem
Giá : ~1 VND / 1 Chiếc
Máy bơm nước thải SXG1200-1400 hiệu speroni thân bằng Inox, qmax21m3/h, h10m, sử dụng bơm thoát nước thải , hút nước thải , ao hồ, khách sạn, công nghiệp...