MÁY BƠM CHỮA CHÁY SISTEMA NM-F-D
Đăng ngày 23-02-2018 Lúc 07:30'- 2801 Lượt xem
Giá : ~1 VND / 1 Chiếc
Máy bơm chữa cháy động cơ diesel 
Kiểu bơm: Bơm End Suction, trục ngang, đầu rời, động cơ diesel.
Tiêu chuẩn SX:  EN733.
Vật liệu: Gang đúc, áp suất làm việc 10bar, 16bar.
Qmax 800m3/h, hmax140m
Bảng báo giá và model bơm :
 
 
Cột áp (m)
 
 
Lưu lượng
(m3/h)
 

 
MÁY BƠM CHỮA CHÁY ĐIỆN SISTEMA NM-F
MÁY BƠM CHỮA CHÁY DIESEL SISTEMA NM-D BƠM BÙ: SISTEMA  SERIES SB
Description: sb.jpg
MÁY BƠM BÙ ÁP TRỤC ĐỨNG SISTEMA SB
50-60m 30-40 m3/h NM-F40-250/110, 11KW NM-D40-250/110 SB5-12, 2.2KW
50-60 m 40-70 m3/h NM F50-200/150 ,15KW NM-D50-200/150 SB5-12, 2.2KW
60-80 m 40-70 m3/h NM-F50-250/220 22KW NM-D50-250/220, SB5-15, 2.2KW
60-77 m 70-120 m3/h NM-F65-250/300, 30KW NM-D65-250/300 SB5-15, 2.2KW
75-90 m 70-120 m3/h NM-F65-250/370,  37KW NM-D65-250/370 SB5-20, 3KW
75-90 m 90-170 m3/h NM-F80-250/550, 55KW NM-D80/250/550 SB5-20, 3KW
66-85 m 160-300 m3/h NM-F100-250/750 75KW NM-D100-250/750 SB10-12, 4KW
75-90 m 200-360 m3/h NM-F125-250/1100, 110KW NM-D125-250/1100 SB10-12, 4KW
90-110 m 90-150 m3/h NM-F65-315/450 , 45KW NM-D65-315/450 SB5-26, 4KW
90-110 m 120-200 m3/h NM-F80-315/750 75KW NM-D80-315/750 SB5-26, 4KW
90-110 m 200-300 m3/h NM-F100-315/900, 90KW NM-D100-315/900 SB10-14, 5.5KW
90-110 m 300-400 m3/h NM-F125-315/1320,132KW NM-D125-315/1320 SB10-14, 5.5KW
110-135 m 90-160 m3/h NM-F65-315/750,  75KW NM-D65-315/750 SB5-26, 4KW
110-135 m 130-200 m3/h NM-F80-315/900, 90KW NM-D80-315/900 SB5-26, 4KW
110-135 m 200-300 m3/h NM-F100-315/1100, 110KW NM-D100-315/1100 SB10-16, 5.5KW
110-135 m 300-500 m3/h NM-F125-315/1600, 160KW NM-D125-315/1600 SB10-16, 5,5KW