Lắp đặt bơm Viettinbank

Lắp đặt bơm Viettinbank
thực hiện cung cấp và lắp đặt bơm , tủ điện cho tòa nhà Viettinbak
thực hiện cung cấp và lắp đặt bơm và tủ điện