MÁY BƠM SERIES HBN
Đăng ngày 10-08-2016 Lúc 04:15'- 2378 Lượt xem
Giá : ~1 VND / 1 Chiếc
-BƠM TRỤC NGANG, ĐA TẦNG CÁNH  SISTEMA 
- MÁY BƠM HBN: THIẾT KẾ ĐẶT BIỆT VỚI VẬT LIỆU HOÀN TOÀN BẰNG INOX 316 .
- ỨNG DỤNG: CẤP NƯỚC, TUẦN HOÀN NƯỚC NÓNG, TĂNG ÁP, THỰC PHẨM, HÓA CHẤT,  NƯỚC BIỂN, CHẤT LỎNG KHÁC, LỌC NƯỚC RO...
- NHIỆT ĐỘ NƯỚC TỐI ĐA 110 ĐỘ.
- Ưu Điểm: tiết kiệm điện năng, vận hành êm, tuổi thọ cao.

BẢNG CHỌN BƠM HBN

Model P1 Q (m3/h) H (m) Họng hút/xã Đơn giá
HBNT2-20 370w 3pha 1-3 12-17 ống 34/34  
HBN2-30 470w 1pha 1-3 17-27 ống 34/34  
HBNT2-30 550w 3pha 1-3 17-27 ống 34/34  
HBN2-40 580w 1pha 1-3 20-35 ống 34/34  
HBNT2-40 650w 3pha 1-3 20-35 ống 34/34  
HBN4-20 580w, 1Pha 3-8 5-16  ống 42/42  
HBNT4-20 660w, 3Pha 3-8 5-16  ống 42/42  
HBN4-30 820w 1pha 3-8 15-25  ống 42/42  
HBNT4-30 850w 3pha 3-8 15-25  ống 42/42  
HBN4-40 1000w, 1Pha 3-8 20-30  ống 42/42  
HBNT4-40 1060w, 3Pha 3-8 20-30  ống 42/42  
HBN4-50 1240w, 1Pha 3-8 30-40 ống 42/42  
HBNT4-50 1310w, 3Pha 3-8 30-40 ống 42/42  
HBN4-60 1510w, 1Pha 3-8 30-50 ống 42/42  
HBNT4-60 1550w, 3Pha 3-8 30-50 ống 42/42  
HBN8-15 1150w, 1pha 6-10 10-29 ống 49/49  
HBNT8-15 1190w, 3pha 6-10 10-27 ống 49/49  
HBN8-20 1420w, 1pha 6-10 22-35 ống 49/49  
HBNT8-20 1450w, 3pha 6-10 22-35 ống 49/49  
HBN8-25 1880w, 1pha 6-10 25-45 ống 49/49  
HBNT8-25 1840w, 3pha 6-10 25-45 ống 49/49  
HBN12-10 1170w 1pha 8-14 10-20 ống 49/49  
HBNT12-10 1190w 1pha 8-14 10-20 ống 49/49  
HBN12-15 1650w 1pha 8-14 15-30 ống 49/49  
HBNT12-15 1690w 3pha 8-14 15-30 ống 49/49  
HBNT12-20 2350w 3pha 8-14 22-37 ống 49/49  
HBNT12-25 2880w 3pha 8-14 28-47 ống 49/49  
HBNT12-30 3610w 3pha 8-14 38-58 ống 49/49  

TẢI CATALOGUE: https://www.mediafire.com/file/nn3uta80f8emayo/SISTEMA-+HBI-HBN.pdf