Bom hỏa tiễn speroni/ý SXM-SXT
Đăng ngày 02-12-2013 Lúc 02:52'- 1318 Lượt xem
Giá : ~1 VND / 1 Chiếc
kiểu bơm, ứng dụng THÔNG SỐ KỸ THUẬT GIÁ CHƯA VAT- VND
Model kW Q (m3/h) H (m)
download.jpg
 
SXM100-08 1pha 0,75 2-6 22-44  
  Bơm giếng khoang, cánh INOX  đường kính 4IN SXM100-12 1pha 1,1 2-6 36-68  
SXM180-10  1pha 1,5 2-10 27-52  
SXT180-10 3PHA 1,5 2-10 27-52  
  SXM180-15 1pha 2,2 2-10 40-79  
  SXT180-15 3PHA 2,2 2-10 40-79  
  SXM300-07  1pha 2,2 4-18 18-44  
  SXT300-07 3PHA 2,2 4-18 18-44  
  SXT300-10 3PHA 3 4-18 26-63  
  SXT300-13 3PHA 4 4-18 34-84  
  SXM300-18 3pha 5.5 4-18 46-114