LOGICPRESS SET M
Đăng ngày 03-10-2018 Lúc 04:56'- 386 Lượt xem
Giá : 2 200 000 VND / 1 Chiếc
BỘ ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ MÁY BƠM TĂNG ÁP ĐƯỢC THIẾT KẾ CHẤT LƯỢNG CAO.
CÓ KHẢ NĂNG TÙY CHỈNH ÁP LỰC NƯỚC MONG MUỐN.
SỬ DỤNG CHO MÁY BƠM 1PHA CÔNG SUẤT LÊN ĐẾN 2HP.
CHỐNG CHẠY KHÔ, KHẢ NẴNG TỰ ĐỘNG KHỞI ĐỘNG LẠI.
ĐÃ TỔ HỢP SẴN DỒNG HỒ ĐO ÁP VÀ VAN 1 CHIỀU.
TUỔI THỌ CAO, LẮP ĐẶT ĐƯỢC NGOÀI TRỜI.
MODEL: LOGICPRESS SET M
1X220V, 10A
NSX: TREVITECH/ Ý.