MÁY BƠM CHỮA CHÁY ĐIỆN SISTEMA SXA
Đăng ngày 23-02-2018 Lúc 07:27'- 869 Lượt xem
Giá : ~1 VND / 1 Chiếc
MÁY BƠM CHỮA CHÁY ĐIỆN SERIES SXA
KIỂU BƠM: END SUCTION, ĐẦU RỜI.
TIÊU CHUẨN EN733.
QMAX 500M3/H. HMAX 140M


BẢNG CHỌN  MODEL BƠM: 
 
 
Cột áp (m)
 
 
Lưu lượng
(m3/h)
 
BƠM ĐIỆN: SISTEMA SERIES SXA
 
 
BƠM DIESEL: SISTEMA SERIES SXAD BƠM BÙ: SISTEMA  SERIES SB
Description: sb.jpg
50-60m 30-40 m3/h SXA40-250/110, 11KW SXAD40-250/110 SB5-12, 2.2KW
50-60 m 40-70 m3/h SXA50-200/150 ,15KW SXAD50-200/150 SB5-12, 2.2KW
60-80 m 40-70 m3/h SXA50-250/220 22KW SXAD50-250/220, SB5-15, 2.2KW
60-77 m 70-120 m3/h SXA65-250/300, 30KW SXAD65-250/300 SB5-15, 2.2KW
75-90 m 70-120 m3/h SXA65-250/370,  37KW SXAD65-250/370 SB5-20, 3KW
75-90 m 90-170 m3/h SXA80-250/550, 55KW SXAD80/250/550 SB5-20, 3KW
66-85 m 160-300 m3/h SXA100-250/750 75KW SXAD100-250/750 SB10-12, 4KW
75-90 m 200-360 m3/h SXA125-250/1100, 110KW SXAD125-250/1100 SB10-12, 4KW
90-110 m 90-150 m3/h SXA65-315/450, 45KW SXAD65-315/450 SB5-26, 4KW
90-110 m 120-200 m3/h SXA80-315/750 75KW SXAD80-315/750 SB5-26, 4KW
90-110 m 200-300 m3/h SXA100-315/900, 90KW SXAD100-315/900 SB10-14, 5.5KW
90-110 m 300-400 m3/h SXA125-315/1320,132KW SXAD125-315/1320 SB10-14, 5.5KW
110-135 m 90-160 m3/h SXA65-315/750,  75KW SXAD65-315/750 SB5-26, 4KW
110-135 m 130-200 m3/h SXA80-315/900, 90KW SXAD80-315/900 SB5-26, 4KW
110-135 m 200-300 m3/h SXA100-315/1100, 110KW SXAD100-315/1100 SB10-16, 5.5KW
110-135 m 300-400 m3/h SXA125-315/1600, 160KW SXAD125-315/1600 SB10-16, 5,5KW