BỜM CHỮA CHÁY TRỤC ĐỨNG SB
Đăng ngày 23-02-2018 Lúc 07:17'- 597 Lượt xem
Giá : ~1 VND / 1 Chiếc
MODEL SB TRỤC ĐỨNG INLINE, CÁNH INOX
Q=1-150M3/H, H=10-300M

DÃY BƠM BÙ THÔNG DỤNG:
 
 
Q(m3/h)
 
 
 
 
H( Bar)
 
 
 
BƠM ĐIỆN: SISTEMA
BOM DIEN 1.jpg
BƠM DIESEL: SISTEMABOM Diesel NM-LD.JPG BƠM BÙ: SISTEMA/Taiwan, trục đứng, inline, cánh inox 304sb.jpg
30-50 5-7 NM40-250, ĐỘNG CƠ 15KW,  NM40-250, LD4F50 49HP SB5-15, 2.2KW
30-50 7-9 NM40-250, ĐỘNG CƠ 18.5KW NM40-250, LD4F50 49HP SB5-15, 2.2KW
40-90 5-7 NM50-250, ĐỘNG CƠ 30KW NM50-250, LD4F50 49HP SB5-15, 2.2KW
40-90 7-9  NM50-250, ĐỘNG CƠ 37KW NM50-250, LD4F50 49HP SB5-15, 2.2KW
40-90 9-11 NM50-250, ĐỘNG CƠ 45KW NM50-250, LD4F75Z 75HP SB-5-20, 3KW
80-150 5-7 NM65-250, ĐỘNG CƠ 37KW NM65-250, LD4F50 49HP SB5-15, 2.2KW
80-150 6-8 NM65-250, ĐỘNG CƠ 45KW NM65-250, LD4F75Z 75HP SB5-15, 2.2KW
80-150 8-10 NM65-250, ĐỘNG CƠ 55KW NM65-250, LD4F75Z 75HP SB5-20, 3KW
100-175 9-12 NM65-315, ĐỘNG CƠ 75KW NM65-315, LD4D120Z 120HP SB5-24, 4KW
100-175 11-14 NM65-315 , ĐỘNG CƠ 90KW NM65-315, LD4D120Z 120HP SB5-26, 4KW
140-250 5-7 NM80-250, ĐỘNG CƠ 55KW NM80-250, LD4F75Z 75HP SB5-15, 2.2KW
140-250 7-8 NM80-250, ĐỘNG  CƠ 75KW NM80-250, LD4D120Z 120HP SB5-15, 2.2KW
140-250 8-10 NM80-250, ĐỘNG CƠ 90KW NM80-250, LD4D120Z 120HP SB5-20, 3KW
150-300 7-11 NM80-315, ĐỘNG CƠ 110KW NM80-315, LD6B205L 204HP SB10-12, 4KW
150-300 9-12 NM80-315, ĐỘNG CƠ 132KW NM80-315, LD6B205L 204HP SB10-14, 5.5KW
150-300 11-14 NM80-315, ĐỘNG CƠ 160KW NM80-315, LD6B240L 240HP SB10-16, 5.5KW
250-350 5-7 NM100-250, ĐỘNG CƠ 75KW NM100-250,LD4D120Z, 120HP SB10-10, 4KW
250-350 7-8 NM100-250, ĐỘNG CƠ 90KW NM100-250, LD4D120Z, 120HP SB10-10, 4KW
250-350 8-9 NM100-250, ĐỘNG CƠ 110KW NM100-250, LD6B205L, 204HP SB10-12, 4KW
300-500 7-11 NM100-315, ĐỘNG CƠ160KW NM100-315, LD6B240L 240HP SB10-14, 5.5KW
300-500 11-13 NM100-315, ĐỘNG CƠ 185KW NM100-315, LD6B270L, 270HP SB10-16, 5.5KW