MÁY BƠM CHỮA CHÁY NM CÔNG SUẤT LỚN

MÁY BƠM CHỮA CHÁY NM CÔNG SUẤT LỚN
MÁY BƠM CHỮA CHÁY NM , Q 400M3/H
VẬN CHUYỂN 3 MÁY BƠM CHỮA CHÁY CS LỚN  ĐI LẮP ĐẶT.